ANADOLU LİSESİNE ATAMALAR HAKKINDA YARGIDAN OLUMLU KARAR

Uzman Matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan bir üyemizin 2001-2007 yılları arasında Anadolu türü bir okulda çalışırken alan değişikliği sebebi ile kapsam dışı bir ilköğretim okuluna atanmasının ve burada 1 yıl çalışmasının ardından İLSİS aracılığı ile tekrar kapsama dahil bir okula atanmak için başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan davada yapılan işlemin hukuka uygun tesis edilmediğinden bahisle yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmeliğe göre; kapsama dahil okulların öğretmenliğine atananlardan kapsam dışındaki okullarda 3 yıl ve daha az süre ile görev yapanların kapsama dahil okullara atanmak istemeleri halinde yönetmelikte öngörülen genel ve özel koşulları taşımaları halinde kapsama dahil okullara yeniden atanabilecekleri düzenlenmiştir. Bu bağlamda da üyemizin haklı davası olumlu sonuçlanmıştır.

 

İlgili yargı kararı için tıklayınız.