ORHAN PAMUK’A TAZMİNAT DAVASI AÇTIK

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2006/12581 esas 2007/15816 karar sayılı ilamı ile, Orhan PAMUK’un 2005 tarihinde bir röportaj sırasında kullandığı “Türkler, 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdü” beyanından ötürü Türk Milletinin kişilik haklarına saldırının gerçekleştiğini kabul etmiştir.

Anayasanın 66. maddesinde, ‘Türk Devletine Vatandaşlık Bağıyla bağlı olan herkes Türktür.’ Denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Devletine Vatandaşlık bağı ve Türklük bağı ile bağlı olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Türk vatandaşlarının Milletine aidiyet duyguları dikkate alındığında, Türklerin kişilik değerleri Orhan PAMUK tarafından çiğnenmiştir.   

Bu karar neticesinde Orhan PAMUK’a tazminat davası açma hakkı, hakkaniyet gereği olarak Türk Milletinin tamamına Yargıtay tarafından verilmiştir. Söz konusu kararın bozulması için Orhan PAMUK Karar Düzeltme talebinde bulunmuş olup Yüksek Mahkeme bu talebi reddetmiştir. Sendikamız tarafından bu süreç yakından takip edilmiş olup kararın kesinleşmesi ile Orhan PAMUK aleyhine manevi tazminat davası açılmıştır.   

                     

Orhan PAMUK, “Türkler, 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdü” diyerek Türk Milletine iftirada bulunmuştur. Türk Milletine iftira atarak Nobel ödülü ve para kazandığı birçok görsel ve yazılı basında iddia edilen Orhan PAMUK, Türk insanına soykırımcı, cani yaftasını yapıştırmıştır. Haksız yere ve hiçbir şekilde belgeye dayanmayan sırf kendi küçük çıkarlarını tatmin için Türk Milleti’nin atalarına hakaret edip iftiralar atmıştır.

 

Orhan PAMUK, Türk Milletinin bir milyon Ermeni'yi ve 30 bin Kürdü öldürdüğünü ispat etmediği taktirde, iftira eyleminin gerçekleştirmiş sayılacağı hukuk gereğidir. Orhan PAMUK’un haksız fiil işlediği, Türk milletinin bütün fertlerini töhmet altında bıraktığı bir gerçektir. Ancak bu zamana kadar iftirasından ötürü özür dilemediği gibi sözlerini inkar dahi etmemiştir.

 

Türk Milletine Sevr’le yaptırılamayan dayatmalar; bu zamanda dünyanın belli bir kesiminde aydın olarak tanınan Orhan PAMUK tekrar gündeme getirmiştir. Orhan PAMUK’un ve emperyalistlerin amacı, bu yalana dünya kamuoyunu inandırmak ve Türk Milletini de bu iddiayı tanımaya zorlamaktır. Bu açıklamalarının maddi sancıları ileride doğacaktır. Sözde devletlerin tazminat ve toprak talepleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu oyunun bir parçası olan Orhan PAMUK’un iftira fışkıran sözleri ve bu sözlerle eş zamanlı sözde Ermeni soykırımını tanımayı mecbur tutan yasanın Fransız meclisinde kabul edilmesi Türk Milletine karşı nedenli büyük bir hiyanet cephesinin kurulduğunu gözler önüne sermektedir.

 

Türk Eğitim Sen olarak hiyanet cephesinin karşısında durmaya devam edilecektir. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK; Orhan PAMUK’un iftirasından ötürü manevi tazminat davası açmıştır. Elde edilecek tazminat Türk Milleti yararına harcanacaktır.

 

 Yargıtay kararı için tıklayınız

 

 Dava dilekçesi  İçin Tıklayınız