EYLEM AFİŞİ KARMAŞASINA SON VEREN MAHKEME KARARI..

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Yönetim Kurulu  toplantılarında, sendikalarımıza  bağlı tüm şube ve temsilcilikleri ile birlikte bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına, eylemle ilgili duyuruların, şube ve temsilcilikler aracılığıyla tüm kamuoyuna, üyelere duyurulmasına karar verilmiştir. Eyleme ilişkin “Haydi"," İnsanca Yaşamak", "Adil Bir Ücret", "Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı için 25 Kasım’da İş Bırakmaya-Türkiye Kamu Sen” yazılı afişlerin  ilde belirtilen yerlere asılmasına dair Türkiye Kamu-Sen Sivas  İl Temsilciliğinin  talepleri, İl Valiliği  tarafından reddedilmiştir. Bu red işlemine karşı açılan davada, Sivas İdare Mahkemesi, 2009/1202 E. Sayılı ve 18.11.2009 tarihli kararıyla işlemin yürütmesini durdurmuştur. Böylelikle, hangi tür faaliyetlerin “sendikal faaliyet” kapsamında değerlendirileceğine dair emsal niteliğindeki kararlara bir yenisi daha eklenmiştir. 

 

Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilciliği’nin Yazısı İçin Tıklayınız

 

Sivas Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün Yazısı İçin Tıklayınız

 

İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız