YİNE KAZANDIK. “20 YILLIK SERVİS ARAÇLARINA YARGIDAN VETO”

Bilindiği gibi; Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ndeki değişiklikle, servis araçlarının yaş sınırı 12’den 20’ye çıkarılmış ve taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere bulundurulması zorunlu olan rehber personelin en az ilköğretim mezunu olmasına karar verilmişti.

“Çocuklarımızın can güvenliği her şeyden daha önemlidir. Buna rağmen öğrencilerimizin can güvenliğini tamamen ekonomik kaygılara kurban eden bir anlayışın olduğunu görmek üzüntü vericidir.

Trafiğe çıkması bile sakıncalı olan 20 yıllık bir aracın okul servisi olarak kullanılmasına imkan tanınması ve çocuklarımızın güvenliğinin ilköğretim mezunu olan insanlara bırakılacak olması biz eğitimcileri kaygılandırmaktadır. Bu yönetmelik değişikliğinde şayet ekonomik kriz gerekçe gösteriliyorsa, bu büyük bir hatadır. Çünkü hiç kimsenin, hiçbir kurumun, hiçbir bakanlığın; tasarrufu minik bedenler üzerinden yapmaya hakkı yoktur” diyerek TÜRK EĞİTİM-SEN olarak yönetmelik değişikliğine 01.10.2009 tarihinde Danıştay Başkanlığı’na  dava açmıştık.

17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte mevcut bulunan “Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.” İbaresi ile 4. maddesinde yer alan Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:“b) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak,” ibaresinin yürütmesi Danıştay 8. Dairenin 2009/8738E sayılı kararı ile durdurulmuştur. Önceki düzenleme ile okul taşımasında kullanılan servis araçlarının azami 12 yıllık olması öngörülmüş iken, bu madde değiştirilerek, araç yaşı 20’ye çıkarılmış, böylelikle çocukların daha eski araçlarla, güvenliğin daha az olduğu biçimde taşınmaları ihtimali gündeme getirilmişti, diğer yandan, servislerde bulunan rehber personelin en az lise mezunu olması şartı, “..en az ilkokul mezunu olmak..” şeklinde değiştirilerek, çocukların korunması ilkesine ters yönde düzenleme getirilmesine yargı “DUR” dedi.

İlgili karar için tıklayınız.

OKUL ARAÇLARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE İPTAL DAVASI AÇTIK