HARCIRAHLARIN AZALTILMASINA DAVA AÇTIK

31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin “Harcırah İşlemleri” başlıklı 4. maddesinde kamu personelini mağdur eden ibarelerin iptali için Danıştay’da dava açılmıştır. Kamu personelinin artık Sağlık Uygulama Tebliğine göre hesaplanmasını öngören dava konusu düzenleme ile kamu personelinin tedavi yolluklarında ciddi anlamda maddi kayıplar oluşmuştur. Öyle ki; maddi kayıp yaklaşık olarak %50 civarındadır. Sosyal devlet ve hukuki güvenlik ilkeleri gereğince kamu personelinin maddi olarak uğradığı bu zarar kabul edilemez. Danıştay tarafından verilecek olumlu bir karar ile kamu personelinin mağduriyetinin giderileceğini umut etmekteyiz.

Dava dilekçesi için tıklayınız.