SINAVSIZ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI İPTAL EDİLİYOR

Adana İli Seyhan İlçesi Çobanoğlu Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapan Özgür MERCAN adına sendikamız avukatlarınca açılan davada, Adana 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/584 E., 2009/1660 K. Sayılı ve 31.12.2009 tarihli kararıyla Çukurova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Yunus GÜNGÖR, Mustafa Kemal ARAS, Abdülcelil TURGUT ve Kazım BARAN adlı şahısların atama işlemleri, ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevine sınavsız atama yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız