5450 SAYILI KANUNLA İLGİLİ İPTAL İSTEMİNE ANAYASA MAHKEMESİNDEN RED

Anayasa Mahkemesi 04.02.2010 tarihli toplantısında Kayseri 1. İdare Mahkemesinin “26.1.2006 günlü, 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü tümcesinin iptali” istemini Anayasa’ya aykırılığın oluşmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.