76. MADDEDE BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAHA (İstanbul-102)

İstanbul Bayrampaşa Sancak Soy İlköğretim Okulu müdürlük  kadrosuna Asım Sultanoğlu’nun atanmasına dair tesis edilen atama kararnamesinin yürütmesi durdurmuştur.

İlgili Karar için tıklayınız.