ZORUNLU HİZMETİN TAMAMLANMASINA 6 AYDAN AZ KALAN YÖNETİCİ OLABİLMELİ

13 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca eğitim kurumları yöneticilerinin atama dönemi başlamış bulunmaktadır. Üyelerimizden zorunlu hizmeti 6 aydan az kalanların zorunlu hizmet bölgeleri dışındaki kurumları tercih edemedikleri yönünde şikayetler gelmektedir. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 24/3 maddesinde zorunlu hizmeti altı aydan az kalmış olanların zorunlu hizmetinin tamamlamış olduğu belirtilmektedir. Bu konu da Danıştay İkinci dairenin 2009/2768E sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı da mevcuttur. Yargı kararına ve Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükmüne binaen yönetici atamalarında zorunlu hizmeti altı aydan az kalanların zorunlu hizmetini tamamlamış sayılarak zorunlu hizmet bölgesi dışındaki eğitim kurumlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu konuda düzenleme yapılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.

Danıştay Kararı İçin Tıklayınız.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız.