KURUMLAR ARASI USULSÜZ ATAMAYA YARGI FRENİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde veznedar olarak görev yapmakta iken 2008/2 atama dönemi sonrası Van Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kontenjan ayrılmayan fen bilgisi öğretmenliği kadrosuna kurumlar arası ilk atama yolu ile usulsüz olarak atanan Resul Adanaş’ın ataması iptal edilmiştir.

İlgili yargı kararı için tıklayınız. 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ