TUREM ÇALIŞANLARINA MÜJDE!

Türk Eğitim Sen olarak, 5450 Sayılı Yasa ile MEB’e devredilen Turizm Eğitim Merkezlerinde 657 Sayılı Yasa’nın 4/B maddesi uyarınca çalışan personelin Hizmet Sözleşmelerinin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri ya da tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştık. Danıştay 11. Dairesinin 2009/6483 E. Sayılı ve 27.01.2010 tarihli kararıyla dava konusu ibarenin yürütmesi durdurulmuştur.

İlgili Karar İçin Tıklayınız

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ