HEM’LERDE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI KADROSU KALDIRILAMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Yönetmeliğin “Müdür başyardımcısı norm kadrosu” başlıklı 7. maddesinin e bendi: “ Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.” hükmünü içermektedir. Buna karşılık, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.03.2009 tarih ve 1124 sayılı yazısında, halk eğitimi merkezlerine müdür başyardımcısı normu verilmeyeceğine dair düzenleme getirilmiştir. 

Türk Eğitim Sen olarak bahsi geçen düzenlemenin geri alınması talebiyle gönderdiğimiz yazıya, Bakanlık tarafından olumsuz cevap verilmiştir. Talebimizin reddine dair tesis edilen bu işlemin iptal edilerek, halk eğitim merkezlerine müdür başyardımcısı normu verilmemesini öngören hukuka aykırı düzenlemenin ortadan kaldırılması için Ankara İdare Mahkemesinde dava açtık.

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız