MARDİN’DE NELER OLUYOR !!!

      Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı haksız, hukuksuz ve yandaş kayırmacı tutumlar artık katlanılamaz hale geldi. Bilhassa yapılan görevlendirmelerde hiçbir objektif kriter olmadan sadece sendikal kimliklerine göre hareket edilmesi, yıllardır eğitime emek veren ve bu ülkenin mutlu yarınları için gecesini gündüzüne katan eğitimcileri rencide edecek boyutlara ulaştı.Özellikle atamadan sorumlu şube müdürü olan Zeki ATALAY’a soruyoruz; Yapmış olduğunuz vekaleten görevlendirmelerde herhangi bir objektif krıter dikkate alıyor musunuz? Yoksa sadece bir sendika üyesi olmak yeterli mi oluyor?  Yıllardır bu ülkenin eğitimine hizmet eden ama yandaş sendika üyesi olmayan eğitimcilere yaptığınız haksızlığın farkında mısınız?

       Her türlü hukuksuzlukla mücadele etmeye kararlı olan Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Mardin’de yaşanan hukuksuz işleri de yakından izlemeye ve bunlara karşı hukuk mücadelesi yapmaya kararlıdır.Biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.Dağbaşı anlayışıyla hareket edenler,ben yaptım oldu diyenler er veya geç hukuk karşısında hesap vereceklerdir

 

      Buradan Mardin Valisine de seslenerek bu hukuksuz uygulamaları yapanlarla,hukuk tanımayanlarla ilgili işlem yapmaya,zor şartlarda ama fedakarca görev yapan tüm eğitimcilere sahip çıkmaya çağırıyoruz.