DİŞ TEDAVİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR!

 

7.9.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelge ile genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin serbest diş hekimliklerine veya kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarına sevk edilebilmeleri için önceki düzenlemelerde belirlenen tedavi bekleme süreleri iki katına çıkarılmıştı. Türk Diş Hekimleri Birliğinin açmış olduğu dava ile mağdur edici Genelge’de yer alan ibarelerin Danıştay 10. Dairesi tarafından incelenerek yürütmesi durdurulmuştur. Dava konusu edilen düzenlemenin, diş hekiminin muayene, teşhis ve tedavi yetkisine doğrudan müdahale eden, sağlık sorununun “ertelenemez ve ikame edilemez” nitelikte bulunduğu hususunu göz ardı ettiği gerekçesi ile yürütmesi durdurulmuştur.

 

      İlgili karar için tıklayınız.