KAMU ZARARI GEREKÇESİYLE TESİS EDİLEN HAKSIZ İŞLEM İPTAL EDİLDİ

      Türk Eğitim Sen avukatlarınca takip edilen davada, Sivas İdare Mahkemesinin 2009/421 E., 2009/1416 K. Sayılı ve 29.12.2009 tarihli kararıyla, öğretmen olarak görev yapan davacının, kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle kendisinden 1.497,92 TL. tahsil edilmesi gerektiğine dair işlemin iptaline karar verilmiştir. Bahsi geçen dava konusu işlem, Erzincan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde öğretmen olan davacının, koordinatör öğretmen olarak, 2008 yılında 4 ayrı dönemde staj yapan öğrencileri denetlemek üzere görevlendirildiği ve bu görevlendirmelerde Antalya İline gitmeksizin ek ders ücreti aldığı iddiasına dayandırılmıştır. Mahkeme kararında ise MEB müfettişlerince yapılan denetimde davacının koordinatörlük yaptığı sırada Antalya İline gittiği, bu görevin bulunmadığı dönemde ise görevli olduğu Erzincan İlinde bulunduğu, bu hususlar sabit görüldüğünden hakkında aynı konudan tesis edilen uyarma cezasının da kaldırıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız