SOMUT BİR GEREKÇE YOKSA MÜDÜR VEKİLLİĞİNDEN ALAMAZSINIZ!

Türk Eğitim Sen üyesi Kadir ARMAN’ın İstanbul İli Şile İlçesi Balibey İlköğretim Okulunda müdür vekili olarak görev yapmakta iken, Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdür vekilliği görevinden alınmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Davaya bakan İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2009/1707 E. Sayılı ve 29.01.2010 tarihli kararıyla, davacının müdür vekilliği görevinin üzerinden alınmasını gerektirecek sebeplerin somut olarak ortaya konmadığı, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçelerine yer verilerek işlemin yürütmesi durdurulmuştur. 

İlgili Karar İçin Tıklayınız