KEY’DE SÜREÇ HALA DEVAM EDİYOR

  

              Bilindiği üzere 21 Mart 2010 tarih ve 27528 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7.1.2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.

 

            Listede ismi yer alanlar bugünden itibaren Ziraat Bankaları tarafından yapılacak olan ödemeler ile hak etikleri konut edindirme yardımını nihayet alabileceklerdir. Ancak maalesef yayımlanan bu listede de ismi yer almayan veya hak ettiği tutarın tamamını alamayacak olanların olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yapılacak olan kurumlara gönderilecek itiraz dilekçeleri ile hak edilen miktarın talep edilmesi ve çıkması muhtemel yeni listeyi beklemektir. 2011 yılının Mart ayına kadar üç aylık periyotlarla eksikliklerin yeni listeler ile tamamlanacağı varsayıldığında son listenin yayımlanması ile halen hak ettiği miktarı alamayanlar konuyu yargıya taşıyabileceklerdir. Bu anlamda 21 Mart 2010 tarihinde yayımlanan listede ismi yer almayan veya ismi yer alsa bile halen konut edindirme yardımının tamamını alamamış olanların adlarına ödeme yapan kurumlarına itiraz dilekçeleri ile eğer ki cevap gelmez ise SGK’ya yine dilekçeler ile başvurmaları gerekmektedir.   

 

Örnek İtiraz dilekçesi için tıklayınız.