ATANMA TALEBİNİN USULSÜZ REDDİNE YARGI GEÇİT VERMEDİ

Mersin ili Akdeniz İlçesinde Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde muhasebe finansman öğretmeni olarak görev yapan üyemizin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsüne müdür olarak atanma talebi Taşra Teşkilatında merkeze doğrudan bağlı olan eğitim kurumlarının yönetici atama ve yer değiştirme işlemlerinin Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri kapsamında olmadığı, 657 sayılı D.M.K. 88 inci maddesine göre yürütüldüğü gerekçesi ile reddedilmiştir. Reddedilen işlem sebebi ile açılan dava lehimize sonuçlanmıştır.

 

 

İlgili Karar için Tıklayınız