TOPLU OLARAK AÇILAN 76. MADDE İLE İLGİLİ DAVAMIZ REDDEDİLDİ

Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından giderayak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 76. maddesi kapsamında yapılan 998 adet yönetici atamasının öğrenilmesi ile birlikte bu haksız uygulamaya Türk Eğitim-Sen olarak sessiz kalınmamış hukuki savaş sendikamız genel merkezince başlatılmıştır. Sendikamız sitesinde tüm üyelerimize duyuru yapılarak hakkaniyetten uzak, adam kayırmacı bir yaklaşımla kadrolaşma amacı güdülerek yapılan 998 adet atamanın iptali için dava açmak isteyenlerin dava harçlarının sendikamızca karşılanacağı belirtilmiştir. Ülke genelinde yaklaşık 300 iptal davası açılmış olup büyük bir kısmı yargıdan olumlu dönmüştür.

 

Ancak; bireysel açılan davalar, yapılan 998 atamanın iptali için yeterli gelmemiştir. Genel Merkezimiz ve tüm şubelerimiz bu konuda seferber olmuş ancak 998 atamanın iptali için yeterli sayıda bireysel dava açacak üye bulunamamıştır. Bu nedenle; Milli Eğitim Bakanlığından yapılan tüm atamaların iptali talep edilmiş; Bakanlık iptal yönünde herhangi bir işlem tesis etmeyerek talebimizi karşılıksız bırakmıştır. Bakanlığın sessiz ve olumsuz tavrı üzerine Sendika olarak bu yönde yapılan tüm atamaların iptal edilmesi adına dava açılmıştır.

 

Toplu iptal davasının açılması sendikamız sitesinde tüm kamuoyuna sunulmuştur. Bu haber ile birlikte tüm üyelerimizde büyük bir heyecan yaşanmış ve merakla bu davanın sonucu beklenmiştir. Mahkeme, talebimize bakanlık tarafından cevap verilmemesi işlemini tek bir idari işlem gibi değerlendirmemiş, 998 atamanın tek tek iptal davasına konu olması gerektiği yönünde görüş bildirerek dilekçemizi reddetmiştir.

 

İtiraz dilekçemizde, açılacak olan her dava ile yapılacak olan masraf düşünüldüğünde meblağın ne denli yüksek olduğu görüleceği, ülkemizin sosyal ve ekonomik yapı bir arada düşünüldüğünde bütün atamaların ayrı ayrı dava konusu yapılmasının imkânsız olduğu belirtilmiş, tarafımızca açılan bu davanın reddedilmesi bu ve buna benzer hukuka aykırılıkların yapılış biçimini kabul anlamına geleceği ve idareleri bu yönde atama yapmaları konusunda cesaretlendireceği vurgulanmıştır. Ayrıca; Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik’in önderliğinde başlayan 76. madde furyasının diğer Bakanlara da örnek olduğundan bahisle bu tür atamaların son dönemlerde ziyadesiyle arttığı, göz göre göre yüzlerce kişinin hak etmedikleri makamlarda hak etmedikleri ücretlerle çalıştıkları ve açılan dava ile talebimiz karşılanmadığı takdirde de yıllarca çalışmaya devam edecekleri belirtilmiş olmasına karşın davamız reddedilmiştir. Ankara 2. İdare Mahkemesince her atama işlemi için ayrı ayrı dava açılması gerektiği yönünde dilekçemizi reddeden mahkemeye tesis edilen işlemin bir bütün olarak değerlendirilmesi yönünde yaptığımız tüm yazışmalar mahkemece yerinde görülmeyerek esasa girilmeden davamız reddedilmiştir.

 

155 bin üyesi bulunan Türkiye’nin en büyük memur sendikası Türk Eğitim-Sen, 76. madde kapsamında yapılan atamaların hukuka aykırı olduğunu ispatlamak ve sonlandırmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bir takım çevrelerce toplu iptal için açtığımız davadan çekildiğimiz yönünde duyumlar alınmakta ve üyelerimiz bu duruma tepki göstermektedir. Vazgeçilen bir dava asla söz konusu değildir.

 

Türk Eğitim-Sen; 76. madde atamalarını, bütün eğitim çalışanlarının hakkını gasp etmek, büyük bir saygısızlık ve haksızlık olarak görmektedir. Bu konuda iç hukuk sonuna kadar takip edilecek, gerekli olması halinde AİHM’de dava açılacaktır.

Tüm eğitim çalışanlarını görmezden gelerek, yok sayarak atanma şartlarını taşıyan taşımayan 998 kişiyi sadece Bakan istediği için atayan bir zihniyetin yaptığı usulsüzlüklerin peşini bırakmayacağımız tüm kamuoyunca bilinmelidir. 998 adet dava açabilmek için yaptığımız duyurular ve emeğimize rağmen bu sayıya ulaşılmamış ve en son çare olarak toplu dava açılmıştır. Her ne kadar dava esasa girilmeden usulen reddedilse dahi hukuki mücadelemiz Danıştay nezdinde devam edecektir. Buradan da sonuç alınamadığı takdirde AİHM’e gidilecek ve hak arayışımız devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.

 

İlk Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız

 

Dilekçe Red Kararı İçin Tıklayınız

 

Davanın Yenilenmesine Dair Dilekçe İçin Tıklayınız

 

Davanın Reddine Dair Karar İçin Tıklayınız