USULSÜZ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASINI İPTAL ETTİRDİK

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanmak isteyen bir üyemizin atanma talebinin başka bir şahsın atanması sureti ile reddedilmesi üzerine açtığımız idari davada, Erzurum 2. İdare Mahkemesi yapılan atamanın hukuka aykırı olmasından bahisle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Kararda; uzun yıllar boyunca şube müdürlüğü görevini yürüten Türk Eğitim Sen üyesi davacı kamu hizmetinde yeterli derecede deneyime, kariyer ve liyakate sahip olduğundan dolayı yapmış olduğu atanma talepli başvurusunun ardından hakkaniyet gereği şube müdürlüğü kadrosuna atamasının yapılması gerekirken davacı üyemiz yerine daha az tecrübe ve deneyime sahip olan bir şahsın atanmasında hukuka uygunluk olmadığı belirtilmiştir. Türk Eğitim Sen üyesi olan davacının atanmak istediği ve atanma şartlarını taşıdığı halde atamasının yapılmadığı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürlüğü kadrosuna bu karar neticesinde atanması gerekmektedir. Yargı kararının 30 gün içerisinde uygulanması aksi takdirde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulacağı kamuoyuna duyurulur.

 

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi

 

İlgili Yargı Kararı İçin Tıklayınız.