MEMURLUKTAN ÇIKARILMAYA YARGI “DUR” DEDİ

Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde hizmetli kadrosunda görev yapan bir üyemiz hakkında izinsiz olarak 20 gün işe gelmediğinden bahisle açılan soruşturma sonucunda üyemiz memurluktan çıkarma cezası ile tecziye edilmiştir. Üyemizin açmış olduğu idari dava neticesinde Balıkesir İdare Mahkemesi, yapılan soruşturmanın yanlı ve yanlış olduğu kanaati ile üyemiz hakkında verilen cezayı iptal etmiştir. Kararda; birinci sicil amirince verilen yıllık izne binaen 13 gün yıllık izin kullanan üyemizin izinsiz olarak 20 gün işe gelmemek fiilini işlemediği belirtilmiştir. 

 

İlgili yargı kararı için tıklayınız.