HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR (4/C)

 

Türk Eğitim Sen olarak, 2010 Yılında Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C’li personelin istihdamı ve bu personele ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasların yer aldığı 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar uyarınca hazırlanan hizmet sözleşmelerinde yer alan “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.”, “ilgiliye çalıştığı her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir.” Ve “Bu sözleşme …… tarihinden …….. tarihine kadar geçerlidir” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız