USULSÜZ ATAMAYA YARGI DUR DEDİ

Kırşehir İlinde yapılan usulsüz atama işleminde İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İdare mahkemesi “2009 yılı yaz döneminde boş olarak gösterilmeyen, bu nedenle de atama gerçekleştirilmeyen Kırşehir İli Akpınar İlçesi Kelismailuşağı Mehmet Akif İlköğretim Okuluna, sonrasında yeniden boş kadro durumu ilan edilerek ve özür durumu nedeniyle atama bekleyen diğer öğretmenlerin de başvuruları alınmak sureti ile başvuruda bulunacak öğretmenler arasından atama kılavuzunda belirtilen ilkeler uyarınca bir değerlendirme yapılmaksızın, atama takvimi sona erdikten sonra Munise DURAK isimli öğretmenin atanmasına dair dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünde hukuka uygunluk görülmediğini” belirtmiştir.

 

Türk Eğitim Sen; haksızlıklara ve adam kayırmalara engel olmaya, kimsenin hakkını kimseye yedirmemeye devam edecektir. Söz konusu haksız işlemin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

 

İlgili karar İçin Tıklayınız.