12.12.2008 DEN SONRA YAPILAN ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINDA İPTAL KARARI

04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü..” ibaresi yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle açılan bir  davada, Danıştay 2. Dairesi 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı ile Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü..” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

 

Danıştay kararının uygulanmaması nedeniyle Türk Eğitim-Sen olarak  açtığımız davada,  Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından 12.12.2008 tarihinden bugüne kadar olan tüm şube müdürlüğü atamalarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karar sitemizde haber olarak yer almıştı. Açmış olduğumuz bu davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/1954 E., 2010/571 K. Sayılı ve 05.05.2010 tarihli kararıyla, 12.12.2008 tarihinden bugüne kadar olan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptaline karar verilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız.