KARİYER BASAMAKLARI İLE İLGİLİ MEB YAZISINA DAVA AÇTIK

Anayasa Mahkemesi 2004/83 E., 2008/107 K. Sayılı ve 21.05.2008 tarihli kararı ile 5204 Sayılı Kanun’un kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin 1. maddesinde yer alan bazı ibareleri iptal etmiştir. Daha önce kariyer basamaklarında yükselme sınavında başarılı olarak, hizmet içi eğitim belgelerindeki eksiklikler ya da kontenjan yetersizliği sebebiyle atanamayan öğretmenler, Bakanlığa başvurarak, bu karar doğrultusunda uzman öğretmenlik haklarının verilmesini istemektedirler.

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Valiliklere gönderdiği “Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik” konulu 14.04.2010 tarih ve 20140 sayılı yazıda, kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin başvuruların 01-20/09/2006 tarihleri arasında alınarak, değerlendirmeye ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda 29.09.2006 tarihinde tamamlandığı,  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 17/2. maddesi uyarınca, sınavda 60 ve üzerinde puan almalarına rağmen kontenjan yetersizliği sebebiyle unvan verilemeyenlerin puanlarının 2 yıl süreyle geçerli olacağı, bu durumda olan öğretmenlerin sınav puanlarının 13.10.2006 tarih ve 2006/52 sayılı Komisyon Kararı gereğince 24.11.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli kabul edildiği ve bu sürenin 24.11.2008 tarihinde sona erdiği, işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Türk Eğitim Sen olarak, İdare Mahkemesinde açtığımız davayla, hak eden öğretmenlerimize uzman öğretmenlik unvanının verilmesi için bahsi geçen idari işlemin iptalini istedik.

 

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız.