NORM AÇIĞI GÖSTERİLMEYEN KADRO İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Trabzon İli Beşikdüzü Anadolu Lisesi’nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Sendikamız üyesi Selvihan YAŞA tarafından, eşinin görev yaptığı Görele İlçesi’ne 2010 yılı yarıyıl tatili dönemi özür grubuna bağlı yer değiştirmelerde tayin talebinde bulunulmuş, ancak Görele İlçesi Anadolu Öğretmen Lisesinde coğrafya öğretmenliği alanında norm kadro açığı bulunmasına karşılık, tercih yapılabilecek kurumlar listesinde gösterilmemesi nedeniyle bu okula başvuru yapamamıştır. Üyemiz tarafından bu durumun düzeltilmesi istemiyle yapılan başvuruya olumsuz cevap verilmesi üzerine açılan davada, Trabzon İdare Mahkemesi’nin 2010/154 E. Sayılı ve 08.04.2010 tarihli kararıyla dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

 

Türk Eğitim Sen olarak, üyemizin davalı idarenin hukuka aykırı eylemine karşı kazandığı bu hukuk zaferini tüm üyelerimize ve eğitim çalışanlarımıza emsal teşkil etmesi açısından yayınlıyoruz.

 

İlgili mahkeme kararı için tıklayınız.