ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİNDEKİ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DAVA AÇIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 06/05/2010 tarihli Resmi Gazetede Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bakanlık tarafından yönetmelik yürürlüğe girmeden sendikamızdan taslak yönetmelik hakkında görüş bildirmemiz istenmiştir. İstenilen görüş yazısı üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığına iletilmiştir. Konu ile ilgili bakanlıkça iki kez toplantı yapılmış ve görüşlerimiz doğrultusunda bakanlıkla büyük bir oranda mutabık kalınmıştır. Ancak bakanlık “GEÇİCİ MADDE: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki, Atama ve Yer Değiştirme hükümleri doğrultusunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, zorunlu çalışma sürelerini veya bulundukları illerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” şeklindeki önerimize ve mutabık kalmamıza rağmen  verdiği sözü tutmamıştır.

 

Türk Eğitim Sen olarak yönetmeliğin yayınlaması itibari ile derhal konu ile ilgili bakanlığa yazılı başvuruda bulunuldu. Genel Başkanımız İsmail KONCUK Personel Genel Müdürü ile görüştü, yine Genel Başkanımız konu hakkında basın açıklaması yaptı ancak bakanlık her zaman yaptığı gibi tüm uyarılarımıza, tüm iyi niyetli girişimlerimize kulaklarını tıkadı ve yaptığı haksız uygulamaya devam ederek, teklif olarak sunduğumuz geçici madde hükmüne yönetmelikte yer vermedi.

 

Zorunlu hizmet affını getiren bakanlığın bu konuda mağduriyet yaşanmaması için 3 yıllık çalışma süresi zorunluluğunu bir kereye mahsus şart olarak aramaması gerekmekteydi.

 

Ancak bakanlığın hangi makul gerekçe ile bu zorunluluğu getirdiği sendikamızca anlaşılamamıştır.

 

            Tüm sendikalar ile mutabakata vararak, zorunlu çalışma sürelerini veya bulundukları illerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri şeklindeki sözünü tutmadığını ve bakanlığın demokratik bir ortamda toplantı yapıyormuş gibi görünüp, sendikalardan görüş alıp verdiği hiçbir sözü yerine getirmemesini sendika olarak unutmayacağız. Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığını bu vurdumduymaz tavrından dolayı şiddetle kınıyoruz. Bakanlığın eğitim çalışanlarına oynadığı oyunu bozmak için tüm hukuk büromuzun seferber olduğu ve konu hakkında bir an önce dava açılarak hak arayışımızı yüksek mahkeme nezdinde sürdüreceğimiz tüm eğitim camiasınca bilinmelidir.