76. MADDE ATAMALARINA YARGI “DUR” DEMEYE DEVAM EDİYOR (İstanbul 131-132)

             Türk Eğitim Sen üyesi Mehmet ARSLAN tarafından İstanbul İli Üsküdar İlçesi Hayrullah Kefeoğlu Anadolu Lisesi müdürlük kadrosuna İhsan GÜMÜŞ adlı kişinin 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak gerçekleştirilen atama işleminin iptali için dava açılmıştır. İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 2009/1680 E. Sayılı ve 18.02.2010 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde verilen karara karşı yapılan itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 2010/2771 Y.D. İtiraz No ve 29.04.2010 tarihli kararıyla, itirazın kabulüne ve atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yine üyelerimizden Yurdanur ÇINAR tarafından İstanbul İli Maltepe İlçesi Ataşehir Halk Eğitim Merkezi müdürlük kadrosuna Abdurrahman AY adlı kişinin 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak gerçekleştirilen atama işleminin iptali için açılan davada, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2009/1967 tarih ve 15.03.2010 tarihli kararıyla atama işleminin yürütmesinin durdurulması yönünde hüküm tesis edilmiştir.

 

İlgili Karar (1) İçin Tıklayınız.

 

İlgili Karar (2) İçin Tıklayınız.