ÜNİVERSİTEDE DENGE TAZMİNATI DAVASINI KAZANDIK

             Türk Eğitim Sen üyesi Adem KOÇER ve Adem AVCIOĞLU tarafından denge tazminatını alamadıkları gerekçesi ile açılan dava olumlu sonuçlanmıştır. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Güvenlik Müdürlüğünde Güvenlik görevlisi kadrosunda bulunan ve Hastanede çalıştıkları için 2547 Sayılı kanunun 58. Maddesine göre döner sermaye katkı payı almakta olan iki personelin, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Uyguluma ve Araştırma Merkezinde (Balcalı Hastanesi) görevlendirilmesi akabinde, Rektörlük Güvenlik Müdürlüğünün emrine alınması ve Güvenlik Müdürlüğünün döner sermayesi olmadığı için döner sermayeleri kesildiği ve  375 sayılı kanun gereği ek ödeme alması gerekirken ek ödeme de alamadıkları gerekçesi ile idareye yazılı olarak ek ödemelerin kendilerine verilmesini talep etmişler.

         Ancak; Rektörlük mevcut yasa gereği 2009 yılında almış oldukları döner sermaye katkı payının toplamına ulaşıncaya kadar 2010 yılında kendilerine ek ödemenin verilmeyeceğini yazılı olarak bildirmesi üzerine Türk Eğitim-Sen Adana 3 Nolu şubesi üyeleri adına açılan Adana 2.İdare Mahkemesi Esas No:2009/1659-Karar No 2010/507 ve Adana 2.İdare Mahkemesi Esas No:2009/1660-Karar No 2010/508 nolu davalarda; söz konusu personelin ödenmeyen 2010 yılına ait ek ödemeleri faizleriyle birlikte kendilerine ödenmesi kararı verilmiştir.

         İlgili Karar (1) İçin Tıklayınız.

 

         İlgili Karar (2) İçin Tıklayınız.