BAŞVURU USULSÜZ OLARAK REDDEDİLEMEZ!

         İzmir Fatma Saygın Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyemizin Anadolu Lisesi müdürlüğüne atanmak için yaptığı başvurusu “Anadolu Lisesinde Çalıştım." kutucuğunu işaretlemediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Türk Eğitim Sen üyesi Mümtaz KÜÇÜKSAKALLI’nın başvurusunun reddedilmesine ilişkin açtığı dava hakkında İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2010/372 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

         İlgili Karar İçin Tıklayınız.