REHBER ÖĞRETMENLERİN SINAV DÖNEMİ ÜCRETLERİ İÇİN DAVA AÇTIK!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Valiliklere gönderilmek suretiyle düzenlenen 30.06.2010 tarih ve 32546 sayılı yazı ile yazının ekinde yer verilen Maliye Bakanlığı tarafından tesis edilen 25.06.2010 tarih ve 9434 sayılı idari işlemin iptali için Türk Eğitim Sen olarak dava açtık. Dava konusu işlem, ek ders ücreti konulu olup orta öğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde de yerine getirdikleri rehberlik çalışmasına bağlı olarak ders yılı dışındaki bu sürelerde ek ders ücreti alıp alamayacaklarına ilişkindir. Maliye Bakanlığı sınav dönemlerinde yerine getirilen rehberlik çalışmasına bağlı olarak ders yılı dışındaki bu sürelerde rehber öğretmenlerin ek ders ücreti alamayacaklarını belirtmiştir. Mağduriyetlerin davamız ile giderilmesini umut etmekteyiz.

        İlgili dava dilekçesi için tıklayınız.