ROTASYON UYGULAMASINDA 2. ÖNEMLİ YARGI KARARI

            Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken İstanbul Valiliğinin kararı ile başka bir kuruma müdür olarak ataması yapılan ve yapılan bu atamanın iptali amacı ile açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı alarak yeniden eski görev yerine iade edilen bir kişi, daha sonra bu kuruma ilk atandığı tarih baz alınarak rotasyona tabi tutulmuştur.

Bu defa rotasyon işleminin iptali amacı ile açmış olduğu davada da İstanbul 2. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu kararın gerekçesi olarak da “…iptal kararının, işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile yargı kararı uyarınca verilen iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açık ise de 5 yıllık çalışma sürecinin hesabının fiilen kesintisiz ve de en son göreve başlama tarihinden itibaren hesaplamasının yönetmeliğin 22. maddesinin düzenlenme amacına daha uygun olacağı açıktır.” Denilmektedir. Kısaca idare, yargı kararı ile eski kurumlarına dönenlerin 5 yıllık çalışma süresini hesaplarken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır.

 

23/06/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.04.00.4/1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğünün rotasyon ile ilgili açıklamalar yaptığı yazısının 5. maddesinde “Eğitim Kurumu müdürlerinden bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne ataması yapılan ya da eğitim kurumu müdürlüğü görevinden alınanların bu İşlemlere karşı idari yargıya başvurmaları sonucunda verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları çerçevesinde önceki görevlerine iade edilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında yargılama öncesi hizmet süreleri de dikkate alınacaktır.” Denilmektedir. Bu ifadeye Türk Eğitim Sen olarak dava açılmış olup Danıştay nezdinde halen görüşülmektedir. İstanbul idare mahkemesinin bu kararı haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 

İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen bu karar, İstanbul’da yapılan tüm rotasyon atamalarını etkileyecektir. Bir atamanın iptal edilmesi birbirine bağlı olarak yapılan tüm atamaları etkileyecek ve bu durum içinden çıkılması zor bir hal alacaktır. Buradan bir kez daha Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz: yaptıkları bir hata onlarca kişinin hayatını etkilemekte ve birçok kişinin mağduriyetine sebep olmaktadır. Bakanlığın önümüzdeki dönemde yapacağı işlemlerde bundan sonra sendikalara kulak vermesi ve daha temkinli davranması gerektiğini bir kez daha anlamasını umuyoruz.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ HUKUK BÜROSU

Yargı Kararı İçin Tıklayınız