NORM KADRODA “SEHVEN” GÖRÜNMEMEYİ YARGI KABUL ETMEDİ

            Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi  davacı tarafından, aynı okula beden öğretmeni olarak atanan kişinin atama işleminin, okulda beden eğitimi öğretmeni ihtiyacı bulunmadığı halde hukuka aykırı olarak yapılan atama işleminin ders saatlerini etkileyeceği iddiasıyla yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Kırıkkale İdare Mahkemesi’nin 2010/335 E. Sayılı ve 28.09.2010 tarihli kararıyla işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

Bahsi geçen kararda, davacının görev kaydına sehven “yazılı sınav sonucuna göre atananlar” ibaresi eklenmemesi sebebiyle okulun norm kadrosunda görünmediği, norm kadro sayılarının mevzuata uygun olarak belirlenmesi ve bilgisayar kayıtlarının gerçek duruma uygun olarak tutulmasının idarenin yükümlülüğünde olduğu, somut olayda bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle, okulda ihtiyaç bulunmadığı halde atama işlemi tesis edildiği için işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, diğer yandan atama yetkisi Valiliklerde bulunduğu halde MEB tarafından tesis edilen işlemde yetki yönünden de hukuka uygunluk bulunmadığı, işlemin uygulanması halinde ders ve ek ders saatlerinin etkilenmesi sebebiyle telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği belirtilmiştir.   

 

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız