ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE AYRIMCILIK YAPILAMAZ

            Görev yaptığı okulun kapatılmasının ardından okulda görev yapan bütün öğretmenlerin bir okula kendisinin ise başka bir okula atanması üzerine Türk Eğitim Sen üyesi davacının  kendisinin de diğer öğretmenlerle aynı okula atmasının yapılması için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Davalı idare davacı öğretmen dışındaki diğer tüm öğretmenleri usulüne uygun olarak aynı okula verirken davacı öğretmeni aynı okula vermemesinin sebebini hizmet puanının düşük olmasına bağlamıştır. İdare Mahkemesi ise davacının görev yaptığı okulun kapatılması sebebi ile diğer tüm öğretmenler gibi aynı okula atanması için yapmış olduğu başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk olmadığına karar vermiştir.

 

İlgili Yargı Kararı İçin Tıklayınız.