İ.Ü. DE YARGI PROMOSYONLARIN “TAMAMI DAĞITILSIN” DEDİ

Sendikamız tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne karşı, banka promosyonlarının tamamının çalışan personele dağıtılması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2010/936 E. Sayılı ve 20.09.2010 tarihli kararıyla işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Mahkeme kararının gerekçesinde, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri uyarınca promosyon bedelinin tamamının personele dağıtılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen idari işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız