PARASAL HAKLARI DA İÇEREN UZMANLIK KARARLARI (ADANA)

Uzman Öğretmenlik unvanının verilmesi ile ilgili açılan davalarda 2 olumlu karar da Adana’dan geldi. Milli Eğitim Bakanlığının uzman öğretmen olunamayacağına dair tesis ettiği işlemler Adana İdare Mahkemesi tarafından iptal edilerek üyelerimizin uzman öğretmen unvanını almasının önünü açılmıştır. Adana 1. İdare Mahkemesi kararında davanın açıldığı  günden itibaren yoksun kalınan parasal haklarında iade edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Adana ilinde 125 üyemiz  adına uzman öğretmenlik unvanını alabilmek için açılan davaların hepsi olumlu sonuçlanmıştır.