İSTANBUL BÖLGE İDAREDEN ROTASYONDA YD KARARI

         Ali Osman ÖZÇELİK’in, Kocasinan Şehit Kırbaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değişikliği kapsamında Kağıthane Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 2010/1582 E. Sayılı ve 11.11.2010 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir. Bu karara yapılan itiraz sonucunda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 2010/8287 Y.D. İtiraz nolu ve 29.12.2010 tarihli kararıyla, yerel mahkemenin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı kaldırılmıştır. 

       Mahkeme kararının gerekçesinde, davacının 07.11.1996 tarihinde Kocasinan Şehit Kırbaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak göreve başladığı, bu okulun Anadolu Lisesi Statüsüne kavuşmasıyla birlikte 23.07.2007 tarihinde Kocasinan Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Meslek Lisesi, Teknik Lise ve EML müdürlüğüne atandığı, 5 yıllık çalışma süresinin başlangıç tarihi olarak son atama tarihinin esas alınması gerektiği, davacının 5 yıllık süreyi doldurmaması sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

 

          Türk Eğitim Sen olarak, rotasyon uygulaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için daima arkalarında olduğumuz eğitim kurumu müdürlerine emsal teşkil etmesi açısından, tarafımıza ulaşan bu kararı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız