İPTAL KARARI SADECE ADANA’DA UYGULANACAK

            Bilindiği üzere; 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, 15.05.2010 tarih ve 27582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile değişik 8. maddesinin 2. fıkrası, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesi Kapsamında Yapılacak Atamalara İlişkin  Uygulama Kılavuzunun 3. bölümündeki 17. soruya verilen cevabın 2. cümlesi ve 15/05/2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından yapılmayan atamaların, Danıştay 12. Dairesinin 2010/3883 E. Sayılı ve 03.11.2010 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen 25.01.2011 tarih ve 4513 sayılı yazı ile yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi istenmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.02.1011 tarih ve 543/8356 sayılı yazısıyla; sözkonusu kararla ilgili yeniden yapılan değerlendirme sonucunda, kararın 15.05.2010 tarihinden sonra Adana İlinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesi kapsamında Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri müdür başyardımcılığına yapılan atamaların iptal edilmesi suretiyle uygulanması sonucuna varıldığından, 07.02.2011 tarih ve 535/8330 sayılı makam onayı gereği bu kapsamda Adana İli hariç diğer illerde geriye dönük herhangi bir atama iptali yoluna gidilmeyeceği belirtilmiştir.

 

MEB’in İptal Kararı İle İlgili Yazısı İçin Tıklayınız