TOPLU SÖZLEŞME PRİMİNDE EKSİK ÖDEMEYE DAVA AÇTIK

            Bilindiği üzere 25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanunla, kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 Türk Lirası toplu sözleşme primi ödeneceği düzenlenmiştir. Kanun, 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak sendikalara Ocak ve Şubat 2011 aylarında üye olan kamu personeline üç ayı doldurmadıkları gerekçesiyle toplu sözleşme primi ödenmemiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz 08.03.2011 tarih ve 1026 sayılı yazıda, üyelik tarihine bakılmaksızın sendika üyesi kamu personeline hak ettikleri toplu sözleşme priminin ödenmesini talep etmiştik. Bu yazımıza gelen cevabi yazı ile olumsuz işlem tesis edilmiş olup, bu olumsuz işlemin iptal edilmesi talebiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız