EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

     Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 30. maddesinde, müfettişlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanabilmesi bakımından, illerin müfettiş ihtiyacının, 250 personele bir müfettiş olacak şekilde her yıl atama ve yer değiştirme dönemi öncesinde makam onayı ile belirleneceği düzenlenmiştir.

     Buna karşılık, 2011 Yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme Kılavuzunun 3.3. maddesinde 2011 yılı yer değiştirme işlemlerinin; sıraya dayalı yer değişikliği işlemlerinden sonra her atama grubu sonrası güncellenerek http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan 2011 yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu (EK-1) esas alınarak yapılacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle illerdeki gerçek müfettiş ihtiyacı belirlenmeksizin, zorunlu yer değişikliğine tabi olan müfettişlerin sadece kendi aralarında yer değişikliği yapabilmesi sebebiyle ikinci defa mağdur olmalarına sebep olunmuştur.

       Türk Eğitim Sen olarak, Yönetmeliğe aykırı olan ve mağduriyetlere yol açan bahis konusu Kılavuz hükmünün iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız