YÖNETMELİKTE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİKLERİMİZ

       09/08/2011 tarih 28020 sayılı Resmi Gazetede Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmelik hükümlerinden bir kısmının uygulanması ileride sıkıntılar yaşanmasına ve bir çok hususun yargıya taşınması kaçınılmaz olacaktır.

 

        Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak sorumlu sendikacılık anlayışı ile üyelerimizden gelen şikâyetler doğrultusunda bir takım sıkıntıları yargıya intikal ettirmeden çözüm bulmak amacı ile Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığınca Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 13/08/2009 tarihinde yayımlamış, akabinde 29/08/2009, 10/09/2009, 15/05/2010, 09/10/2010 ve son olarak da 09/08/2011 tarihinde toplamda beş kez değişikliğe uğramıştır. 2009 yılında yayımlanan bir yönetmeliğin iki yılda beş defa değiştirilmesi ortada yanlış giden bir şeylerin olduğunu göstermektedir. Bakanlık kendi yönetmeliğinde bir takım eksiklikler ve yanlışlıklar görmüş olmalı ki yönetmelikte beş kez değişikliğe gitmiştir. Yine aynı durumun yaşanmaması için Türk Eğitim Sen olarak yaptığımız başvurunun dikkate alınması ve bakanlık yetkilerince gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Aksi takdir de yöneticiler ve yönetici adayları bakanlığın yaptığı iş ve işlere kuşkuyla bakacak ve yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi için yargıya başvurulacaktır. 

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)