ROTASYONDA DANIŞTAY İDDK KARARI SENDİKAMIZA TEBLİĞ EDİLDİ

          Türk Eğitim Sen olarak eğitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer değişikliği işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 1872/31131 sayılı yazısında yer alan bazı hükümlerin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle açtığımız davada,  Danıştay 2. Dairesinin 2010/4160 E. Sayılı ve 01.12.2010 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmişti. Bu kararda bahsi geçen yazının 4. ve 5. maddeleri hakkında hiçbir hüküm tesis edilmemişti. Kararla ilgili usule ve esasa ilişkin itirazlarımızı sunmuştuk.

          Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2011/60 Y.D. itiraz no ve 01.12.2010 tarihli kararında, dava konusu yazının 4. ve 5. maddeleri hakkında da hüküm kurulmasının sağlanması için yeniden karar verilmek üzere itirazımızın kabulüne hükmedilmiştir. Bu karar, rotasyon uygulamasının durdurulacağı ya da daha önceki işlemlerin iptal edileceği anlamını taşımamakta olup, itirazımız karardaki eksiklik nedeniyle kabul edilmiş ve dosya 4. ve 5. maddeler hakkında da karar verilmek üzere yeniden Danıştay 2. Dairesine gönderilmiştir. 

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız