TEŞKİLAT YASASINA AYKIRI ROTASYONUN İPTALİNİ İSTEDİK

      Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, 09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 22/3 maddesi gerekçe gösterilerek; görev yaptıkları eğitim kurumunda kesintisiz 8 yıllık çalışma süresini tamamlayan eğitim kurumu müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmaktadır. Yönetmelik değişikliğinden kısa süre sonra, 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama” başlıklı 37/7 maddesinde ise; il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değişikliklerinin, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak; müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının rotasyona tabi olacağına dair hiçbir düzenleme mevcut değildir. Bakanlığı daha önce bu rotasyon uygulamasının hukuka aykırı olduğu konusunda uyarmamıza rağmen,  uyarılarımız dikkate alınmamış, rotasyon işlemleri başlatılmıştır.

        Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, ülke genelinde uygulanmasında birlik sağlanamayan ve yasal dayanağı bulunmayan bu rotasyon uygulamasının durdurulmasını, sonuçlanan rotasyon işlemlerinin tümünün iptal edilmesini, aksi takdirde konunun yargıya intikal ettirileceğini bildirdik.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)