SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN YER DEĞİŞTİRME YOLLUĞU İLE İLGİLİ BİR YARGI KARARI DAHA

      Yozgat İdare Mahkemesi E:2011/758 K:2011/1083 sayılı 03.11.2011 tarihli kararıyla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan ve yolluk ödenmesine engel olarak gösterilen ifadenin Danıştay’ca yürütmesinin durdurulması nedeniyle idarece öğretmene verilmeyen yolluğun verilmesine karar verdi.

 

         İlgili Karar İçin Tıklayınız