MEB YURTDIŞI GÖREVLENDİRME KRİTERLERİNE DAVA AÇTIK

MEB  Yurt Dışı Teşkilatında  Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesi kadrolarına atanacak personele ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen 16.12.2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ''Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik'' yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile bakanlık bünyesinde Müsteşar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Genel Müdür kadrolarında görev yapmış olanlar, yazılı sınav ve mülakat sınavından muaf oldukları gibi yabancı dil şartı da aranmayacaktır. Yine anılan yönetmelikte; üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim üyesi olanlar da yazılı sınav ve mülakat sınavından muaf tutularak yabancı dil şartı aranmayacaktır.

Yine yönetmelikte; daha önce Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesi olarak görev yapan kişilere de başvuru hakkı tanınmamaktadır.

Tüm bu objektiflikten uzak düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Danıştay nezdinde dava açtık.

Dava dilekçesi için tıklayınız.