BURSA İDARE MAHKEMESİNDEN KEY KARARI...

      Bursa İdare Mahkemesi E:2011/633 K:2012/14 sayılı 10.01.2012 tarihli kararıyla 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öğretmenin talep ettiği Konut Edinme Yardımının kendisine verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek işlemin iptaline ve ödenmeyen yardımın davanın açıldığı tarihten itibaren işleyecek faiziyle birlikte öğretmene ödenmesine karar verdi.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız