EYLEME CEZA VEREN ESKİ SİİRT VALİSİNE YARGIDAN KÖTÜ HABER

Türkiye Kamu-Sen’in 25 Kasım 2009 tarihinde Türkiye genelinde yaptığı bir günlük iş bırakma eylemine katıldıkları için iki üyemize ceza veren dönemin Siirt Valisi Necati ŞENTÜRK hakkında başlattığımız hukuk mücadelesi sonuç vermiştir. önemli bir adım atılmıştır.  Danıştay ikinci dairesi Necati ŞENTÜRK hakkında ön inceleme yapılmasına karar vermiştir.

 

Sendikamızca yapılan şikâyete rağmen Siirt Valisi Necati ŞENTÜRK’ün hukuka aykırı işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından yok sayılmış ve Vali hakkında “ihbar ve şikâyetlerin işleme konulmaması” kararı verilmişti. Bu karar sendikamızca Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay İkinci Daire Başkanlığının 2011/2009 Esas ve 2012/18 Karar sayılı ilamı ile İçişleri Bakanlığının bu menfi kararı kaldırılmıştır.

 

Danıştay İkinci Dairesi Kararın gerekçesinde; İçişleri Bakanlığının hukuka aykırı davrandığını şu şekilde izah etmiştir.

Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden, şikâyetçinin belli, şikayet konusu eylemin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, 4483 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin tarihli ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçesinin de eklenerek dosyanın dairemize gönderilmesi gerektiğinden itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 19.08.2011 tarih ve 14767 sayılı kararın kaldırılmasına”  

 

Türk Eğitim-Sen olarak sendikal faaliyetleri engelleyen, hukuka aykırı davranan idarecilerin hak ettikleri cezayı almaları hususunda yasal haklarımızı kullanacağız. Sendikal faaliyetleri engelleyenlerin peşleri bırakılmayacaktır.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız