GÜNCELLENEN SINAV PUANI İLE ATAMA KONUSUNDA YD KARARI...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı sınav sorularının birinin yargı kararı ile iptal edilmesi üzerine, yeniden hesaplanan sınav puanı ile tercih ettiği okullar arasında yeniden bir değerlendirme yapılması istemiyle yaptığı başvuru reddedilen sendika üyemizin açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.

 Yozgat İdare Mahkemesinin 15.11.2011 tarih ve 2011/986E sayılı yürütmeyi durdurma kararında gerekçe olarak “yargı kararı ile sınav sorularından birinin iptal edilmesi nedeni ile sınav puanlarının yeniden değerlendirilmesi üzerine, yeniden değerlendirme öncesinde geçerli olan puanlar uyarınca müdür yardımcılığı kadrolarına atananların başvurmaları durumunda yeni puan durumları ve önceki tercihleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmasına karşın, aynı sınava ilişkin yeniden değerlendirme  sonucu sınav puanı yükselen ve değerlendirme öncesinde geçerli olan puanlar uyarınca tercihte bulunan davacının düzenlenmiş yeni puanı ile tercih ettiği okullar arasında yeniden değerlendirme yapılması gerektiğinden aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir..” denilmiştir.

 

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız.