ÖZÜR ATAMALARINDA İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEBİNİN REDDİNE YARGI “DUR” DEDİ

Davacı, 2012 Şubat atamasında eş durumu özründen il içi yer değiştirme talebinin reddi işlemi nedeniyle açılan davada Samsun 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulmuştur. Samsun 1. İdare Mahkemesi kararında idarenin bu ret işlemini hukuka ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 35. Maddesinde yer alan “il içinde ve iller arasında” ibaresine aykırı bularak yürütmesini durdurdu. Kararın devamında hukuka ve normlara açık şekilde aykırılık teşkil eden işlemin Kılavuz uyarınca yapılmış olmasını da hukuka uygunluk sebebi olarak görmemiştir.

 

İlgi yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız.