EŞ DURUMU ÖZRÜNDEN TAYİNİ ÇIKMAYANLARA YARGI DESTEĞİ….

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilen öğretmenlerin özür durumu atamalarında, kontenjan yetersizliği gerekçesiyle boş okulların tamamı ilan edilmediği için elektronik ortamda yapılan başvurular reddedilerek mağduriyetlere neden olunmuştur.

Türk Eğitim-Sen üyesi adına açılan davada, Edirne İdare Mahkemesinin 2012/868 E. sayılı ve 29.11.2012 tarihli yürütmeyi durdurma kararında; eşi zorunlu atamaya tabi subay olarak Ankara İlinde görev yapan davacının elektronik ortamda yaptığı başvurunun ilde boş kontenjan bulunmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin yürütmesi durdurularak, davacıya eşinin görev yaptığı ile tayin hakkı verilmiştir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız